Thị trường biến động với các đồng coin Bitcoin Incognito (XBI) Bata (BTA) Black Whale (BLK) Poolz Finance (POOLZ) hôm nay

Thông tin cập nhật vào ngày 2023-03-16

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Có nên đầu tư thêm Bitcoin Incognito (XBI) hay bắt đáy Black Whale (BLK)

Giá đồng Bitcoin Incognito (XBI) tăng cao nhất trong 24 giờ

Trong 1 ngày qua, Bitcoin Incognito (XBI) đã tăng đến 941.42%, nhưng cũng không nhất thiết là một yếu tố để bạn quyết định đầu tư, bạn cần lưu ý đến yếu tố dài hạn.

Quan sát lâu dài hơn, trong vòng 7 ngày qua đồng Bitcoin Incognito đã thay đổi với giá trị là 1,043.86%, và với chiều dài là 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày thì các con số này lần lượt là 8.56%, 6.64%, 30.69%,

Với thứ hạng này đây là đồng coin có thể có nhiều rủi ro, và vì vậy bạn nến xem thêm về ai đang đứng sau đồng coin này

Quảng cảo

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn bạn có thể đọc bài viết:

Sự tăng trưởng của đồng Bitcoin Incognito theo sau là đồng coin Bata (BTA) với biên độ tăng lên đến 786.51%

Giá đồng Black Whale (BLK) giảm nhiều nhất trong 24 giờ

Ở mặt khác trong 1 ngày qua, Black Whale (BLK) đã giảm đến 100.00%, theo sau là đồng coin Poolz Finance, (POOLZ) cũng giảm 97.27%,

Tuy nhiên, đây cũng không nhất thiết là thời cơ bắt đáy, bạn cần tìm hiểu sâu về các yếu tố khác, hay còn gọi là phân tích cơ bản để giảm thiểu rủi ro. Đồng coin này đang đứng thứ 2896 tính theo tổng số vôn hóa. Với thứ hạng này đây là đồng coin có thể có nhiều rủi ro, và vì vậy bạn nến xem thêm về ai đang đứng sau đồng coin này

Chúng tôi không tìm thấy dữ liệu quỹ đầu tư hay tổ chức nào đứng sau hỗ trợ cho đồng coin Black Whale (BLK) theo số liệu được lưu lại trên Coinmarket Cap.

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn bạn có thể đọc bài viết:

Tổng vốn hóa của toàn bộ thị trường

Tông vốn hóa thị trường nói lên điều gì?

Tổng vốn hóa của toàn bộ thị trường crypto nói lên dòng tiền đầu tự trên toàn thế giới đang chảy về đâu. Và cũng là một yếu tố để bạn biết được đáy của toàn bộ thị trường nằm ở đâu. Hiện tại đồng Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) vẫn đang chiếm phần lớn vốn hóa thị trường với tổng vôn hóa thị trường. Trong đó Bitcoin vẫn đang chiếm tới 44.2183 % của toàn bộ thị trường tiền số. Còn Ethereum đang chiếm tới 18.8344 %.

Nếu so sánh đồng Bitcoin (BTC) với đồng coin hiện đang đứng thứ 10 hiện tại là đồng Binance USD (BUSD) thì vốn hóa của Bitcoin đang gấp 56 lần đồng Binance USD. Con số này thật sự không hề nhỏ.

Bạn cũng có thể so sánh sự lên xuống của thị trường crypto so với các thị trường khác như thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Quảng cảo

Tình hình các đồng coin trong top 10

Tình hình chung của thị trường thường được thể hiện qua các đồng coin top 10 của thị trường xét về tổng vốn hóa thị trường. Danh sách top 1 đồng coin của ngày 16-03-2023 tính theo vốn hóa thị trường là:

  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum (ETH)
  • Tether (USDT)
  • BNB (BNB)
  • USD Coin (USDC)
  • XRP (XRP)
  • Cardano (ADA)
  • Polygon (MATIC)
  • Dogecoin (DOGE)
  • Binance USD (BUSD)

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…