Quỹ Đầu Tư Winklevoss Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Winklevoss Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

368,049,415,941.61
$US

KL giao dịch trong 24

20,635,403,877.76
$US

KL giao dịch trong 24

20,635,403,877.76
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

128,829,675,176.64
$US

KL giao dịch trong 24

11,421,516,258.14
$US

KL giao dịch trong 24

11,421,516,258.14
$US

Tezos (XTZ)

Vốn Hóa Thị Trường

1,296,520,397.67
$US

KL giao dịch trong 24

76,393,292.64
$US

KL giao dịch trong 24

76,393,292.64
$US

Filecoin (FIL)

Vốn Hóa Thị Trường

1,213,572,355.46
$US

KL giao dịch trong 24

75,715,753.18
$US

KL giao dịch trong 24

75,715,753.18
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

794,001,530.88
$US

KL giao dịch trong 24

48,883,833.17
$US

KL giao dịch trong 24

48,883,833.17
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

243,660,086.56
$US

KL giao dịch trong 24

31,557,305.02
$US

KL giao dịch trong 24

31,557,305.02
$US

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…