Quỹ Đầu Tư Usv

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Usv đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

368,049,415,941.61
$US

KL giao dịch trong 24

20,635,403,877.76
$US

KL giao dịch trong 24

20,635,403,877.76
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

128,829,675,176.64
$US

KL giao dịch trong 24

11,421,516,258.14
$US

KL giao dịch trong 24

11,421,516,258.14
$US

Algorand (ALGO)

Vốn Hóa Thị Trường

2,119,299,940.92
$US

KL giao dịch trong 24

95,641,241.28
$US

KL giao dịch trong 24

95,641,241.28
$US

Helium (HNT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,113,987,363.92
$US

KL giao dịch trong 24

8,153,030.19
$US

KL giao dịch trong 24

8,153,030.19
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

507,880,759.42
$US

KL giao dịch trong 24

10,694,021.34
$US

KL giao dịch trong 24

10,694,021.34
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

109,112,043.19
$US

KL giao dịch trong 24

97,686,455.24
$US

KL giao dịch trong 24

97,686,455.24
$US

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…