Quỹ Đầu Tư Three Arrows Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Three Arrows Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

368,049,415,941.61
$US

KL giao dịch trong 24

20,635,403,877.76
$US

KL giao dịch trong 24

20,635,403,877.76
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

128,829,675,176.64
$US

KL giao dịch trong 24

11,421,516,258.14
$US

KL giao dịch trong 24

11,421,516,258.14
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

6,715,910,270.49
$US

KL giao dịch trong 24

388,879,420.91
$US

KL giao dịch trong 24

388,879,420.91
$US

Avalanche (AVAX)

Vốn Hóa Thị Trường

4,641,445,885.47
$US

KL giao dịch trong 24

269,811,092.54
$US

KL giao dịch trong 24

269,811,092.54
$US

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

3,610,999,751.93
$US

KL giao dịch trong 24

117,045,320.75
$US

KL giao dịch trong 24

117,045,320.75
$US

NEAR Protocol (NEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

2,396,955,439.00
$US

KL giao dịch trong 24

162,232,306.23
$US

KL giao dịch trong 24

162,232,306.23
$US

Aave (AAVE)

Vốn Hóa Thị Trường

795,907,965.85
$US

KL giao dịch trong 24

108,229,304.53
$US

KL giao dịch trong 24

108,229,304.53
$US

Mina (MINA)

Vốn Hóa Thị Trường

354,619,706.43
$US

KL giao dịch trong 24

14,549,366.59
$US

KL giao dịch trong 24

14,549,366.59
$US

Compound (COMP)

Vốn Hóa Thị Trường

336,626,186.07
$US

KL giao dịch trong 24

119,405,866.72
$US

KL giao dịch trong 24

119,405,866.72
$US

Synthetix (SNX)

Vốn Hóa Thị Trường

295,798,346.85
$US

KL giao dịch trong 24

123,904,006.07
$US

KL giao dịch trong 24

123,904,006.07
$US

Kyber Network Crystal v2 (KNC)

Vốn Hóa Thị Trường

220,294,963.12
$US

KL giao dịch trong 24

14,899,068.32
$US

KL giao dịch trong 24

14,899,068.32
$US

yearn.finance (YFI)

Vốn Hóa Thị Trường

204,964,170.31
$US

KL giao dịch trong 24

47,946,098.27
$US

KL giao dịch trong 24

47,946,098.27
$US

Balancer (BAL)

Vốn Hóa Thị Trường

188,446,957.42
$US

KL giao dịch trong 24

41,208,055.35
$US

KL giao dịch trong 24

41,208,055.35
$US

WOO Network (WOO)

Vốn Hóa Thị Trường

164,930,430.67
$US

KL giao dịch trong 24

23,344,682.27
$US

KL giao dịch trong 24

23,344,682.27
$US

Lido DAO (LDO)

Vốn Hóa Thị Trường

154,634,611.61
$US

KL giao dịch trong 24

15,858,409.87
$US

KL giao dịch trong 24

15,858,409.87
$US

dYdX (DYDX)

Vốn Hóa Thị Trường

92,941,314.28
$US

KL giao dịch trong 24

39,912,776.46
$US

KL giao dịch trong 24

39,912,776.46
$US

Hxro (HXRO)

Vốn Hóa Thị Trường

99,468,408.82
$US

KL giao dịch trong 24

84,128.46
$US

KL giao dịch trong 24

84,128.46
$US

JOE (JOE)

Vốn Hóa Thị Trường

66,583,196.67
$US

KL giao dịch trong 24

4,049,303.96
$US

KL giao dịch trong 24

4,049,303.96
$US

Perpetual Protocol (PERP)

Vốn Hóa Thị Trường

47,366,356.04
$US

KL giao dịch trong 24

13,166,685.32
$US

KL giao dịch trong 24

13,166,685.32
$US

Tranchess (CHESS)

Vốn Hóa Thị Trường

23,209,629.89
$US

KL giao dịch trong 24

14,336,571.70
$US

KL giao dịch trong 24

14,336,571.70
$US

Rook (ROOK)

Vốn Hóa Thị Trường

19,287,545.56
$US

KL giao dịch trong 24

233,919.57
$US

KL giao dịch trong 24

233,919.57
$US

Bonfida (FIDA)

Vốn Hóa Thị Trường

17,228,460.95
$US

KL giao dịch trong 24

8,050,095.51
$US

KL giao dịch trong 24

8,050,095.51
$US

DODO (DODO)

Vốn Hóa Thị Trường

13,638,665.74
$US

KL giao dịch trong 24

27,705,889.77
$US

KL giao dịch trong 24

27,705,889.77
$US

Carbon (SWTH)

Vốn Hóa Thị Trường

6,955,731.60
$US

KL giao dịch trong 24

2,344.86
$US

KL giao dịch trong 24

2,344.86
$US

mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA)

Vốn Hóa Thị Trường

6,190,445.64
$US

KL giao dịch trong 24

415,370.55
$US

KL giao dịch trong 24

415,370.55
$US

dHedge DAO (DHT)

Vốn Hóa Thị Trường

3,410,159.60
$US

KL giao dịch trong 24

379,711.03
$US

KL giao dịch trong 24

379,711.03
$US

Nerve Finance (NRV)

Vốn Hóa Thị Trường

307,877.05
$US

KL giao dịch trong 24

52,032.94
$US

KL giao dịch trong 24

52,032.94
$US

Multichain (MULTI)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

40,703,630.20
$US

KL giao dịch trong 24

40,703,630.20
$US

Synapse (SYN)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

1,973,670.02
$US

KL giao dịch trong 24

1,973,670.02
$US

Orca (ORCA)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

480,321.64
$US

KL giao dịch trong 24

480,321.64
$US

Realy (REAL)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

271,509.57
$US

KL giao dịch trong 24

271,509.57
$US

Ardana (DANA)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

128,815.68
$US

KL giao dịch trong 24

128,815.68
$US

Jet Protocol (JET)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

126,963.30
$US

KL giao dịch trong 24

126,963.30
$US

Compound Uni (CUNI)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

54,763.57
$US

KL giao dịch trong 24

54,763.57
$US

Futureswap (FST)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

18,169.67
$US

KL giao dịch trong 24

18,169.67
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Three Arrows Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Uniswap (UNI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Aave (AAVE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Mina (MINA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Compound (COMP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Synthetix (SNX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Balancer (BAL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay WOO Network (WOO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay dYdX (DYDX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Hxro (HXRO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay JOE (JOE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Rook (ROOK) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay DODO (DODO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Carbon (SWTH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Multichain (MULTI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Synapse (SYN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Orca (ORCA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Realy (REAL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ardana (DANA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Futureswap (FST) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Uniswap (UNI) Nên mua Ethereum (ETH) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Aave (AAVE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Mina (MINA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Compound (COMP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Synthetix (SNX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Ethereum (ETH) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Balancer (BAL) Nên mua Ethereum (ETH) hay WOO Network (WOO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Ethereum (ETH) hay dYdX (DYDX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Hxro (HXRO) Nên mua Ethereum (ETH) hay JOE (JOE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Ethereum (ETH) hay Rook (ROOK) Nên mua Ethereum (ETH) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Ethereum (ETH) hay DODO (DODO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Carbon (SWTH) Nên mua Ethereum (ETH) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Ethereum (ETH) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Ethereum (ETH) hay Multichain (MULTI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Synapse (SYN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Orca (ORCA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Realy (REAL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ardana (DANA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Ethereum (ETH) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Futureswap (FST) Nên mua Polkadot (DOT) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Uniswap (UNI) Nên mua Polkadot (DOT) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Aave (AAVE) Nên mua Polkadot (DOT) hay Mina (MINA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Compound (COMP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Synthetix (SNX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Polkadot (DOT) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Polkadot (DOT) hay Balancer (BAL) Nên mua Polkadot (DOT) hay WOO Network (WOO) Nên mua Polkadot (DOT) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Polkadot (DOT) hay dYdX (DYDX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Hxro (HXRO) Nên mua Polkadot (DOT) hay JOE (JOE) Nên mua Polkadot (DOT) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Polkadot (DOT) hay Rook (ROOK) Nên mua Polkadot (DOT) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Polkadot (DOT) hay DODO (DODO) Nên mua Polkadot (DOT) hay Carbon (SWTH) Nên mua Polkadot (DOT) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Polkadot (DOT) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Polkadot (DOT) hay Multichain (MULTI) Nên mua Polkadot (DOT) hay Synapse (SYN) Nên mua Polkadot (DOT) hay Orca (ORCA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Realy (REAL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Ardana (DANA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Polkadot (DOT) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Polkadot (DOT) hay Futureswap (FST) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Uniswap (UNI) Nên mua Avalanche (AVAX) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Aave (AAVE) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Mina (MINA) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Compound (COMP) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Synthetix (SNX) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Avalanche (AVAX) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Balancer (BAL) Nên mua Avalanche (AVAX) hay WOO Network (WOO) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Avalanche (AVAX) hay dYdX (DYDX) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Hxro (HXRO) Nên mua Avalanche (AVAX) hay JOE (JOE) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Rook (ROOK) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Avalanche (AVAX) hay DODO (DODO) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Carbon (SWTH) Nên mua Avalanche (AVAX) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Avalanche (AVAX) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Multichain (MULTI) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Synapse (SYN) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Orca (ORCA) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Realy (REAL) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Ardana (DANA) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Futureswap (FST) Nên mua Uniswap (UNI) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Uniswap (UNI) hay Aave (AAVE) Nên mua Uniswap (UNI) hay Mina (MINA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Compound (COMP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Synthetix (SNX) Nên mua Uniswap (UNI) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Uniswap (UNI) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Uniswap (UNI) hay Balancer (BAL) Nên mua Uniswap (UNI) hay WOO Network (WOO) Nên mua Uniswap (UNI) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Uniswap (UNI) hay dYdX (DYDX) Nên mua Uniswap (UNI) hay Hxro (HXRO) Nên mua Uniswap (UNI) hay JOE (JOE) Nên mua Uniswap (UNI) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Uniswap (UNI) hay Rook (ROOK) Nên mua Uniswap (UNI) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Uniswap (UNI) hay DODO (DODO) Nên mua Uniswap (UNI) hay Carbon (SWTH) Nên mua Uniswap (UNI) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Uniswap (UNI) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Uniswap (UNI) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Uniswap (UNI) hay Multichain (MULTI) Nên mua Uniswap (UNI) hay Synapse (SYN) Nên mua Uniswap (UNI) hay Orca (ORCA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Realy (REAL) Nên mua Uniswap (UNI) hay Ardana (DANA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Uniswap (UNI) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Uniswap (UNI) hay Futureswap (FST) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Aave (AAVE) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Mina (MINA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Compound (COMP) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Synthetix (SNX) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay yearn.finance (YFI) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Balancer (BAL) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay WOO Network (WOO) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Lido DAO (LDO) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay dYdX (DYDX) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Hxro (HXRO) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay JOE (JOE) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Tranchess (CHESS) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Rook (ROOK) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Bonfida (FIDA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay DODO (DODO) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Carbon (SWTH) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Multichain (MULTI) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Synapse (SYN) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Orca (ORCA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Realy (REAL) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Ardana (DANA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Jet Protocol (JET) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Futureswap (FST) Nên mua Aave (AAVE) hay Mina (MINA) Nên mua Aave (AAVE) hay Compound (COMP) Nên mua Aave (AAVE) hay Synthetix (SNX) Nên mua Aave (AAVE) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Aave (AAVE) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Aave (AAVE) hay Balancer (BAL) Nên mua Aave (AAVE) hay WOO Network (WOO) Nên mua Aave (AAVE) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Aave (AAVE) hay dYdX (DYDX) Nên mua Aave (AAVE) hay Hxro (HXRO) Nên mua Aave (AAVE) hay JOE (JOE) Nên mua Aave (AAVE) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Aave (AAVE) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Aave (AAVE) hay Rook (ROOK) Nên mua Aave (AAVE) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Aave (AAVE) hay DODO (DODO) Nên mua Aave (AAVE) hay Carbon (SWTH) Nên mua Aave (AAVE) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Aave (AAVE) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Aave (AAVE) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Aave (AAVE) hay Multichain (MULTI) Nên mua Aave (AAVE) hay Synapse (SYN) Nên mua Aave (AAVE) hay Orca (ORCA) Nên mua Aave (AAVE) hay Realy (REAL) Nên mua Aave (AAVE) hay Ardana (DANA) Nên mua Aave (AAVE) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Aave (AAVE) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Aave (AAVE) hay Futureswap (FST) Nên mua Mina (MINA) hay Compound (COMP) Nên mua Mina (MINA) hay Synthetix (SNX) Nên mua Mina (MINA) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Mina (MINA) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Mina (MINA) hay Balancer (BAL) Nên mua Mina (MINA) hay WOO Network (WOO) Nên mua Mina (MINA) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Mina (MINA) hay dYdX (DYDX) Nên mua Mina (MINA) hay Hxro (HXRO) Nên mua Mina (MINA) hay JOE (JOE) Nên mua Mina (MINA) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Mina (MINA) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Mina (MINA) hay Rook (ROOK) Nên mua Mina (MINA) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Mina (MINA) hay DODO (DODO) Nên mua Mina (MINA) hay Carbon (SWTH) Nên mua Mina (MINA) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Mina (MINA) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Mina (MINA) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Mina (MINA) hay Multichain (MULTI) Nên mua Mina (MINA) hay Synapse (SYN) Nên mua Mina (MINA) hay Orca (ORCA) Nên mua Mina (MINA) hay Realy (REAL) Nên mua Mina (MINA) hay Ardana (DANA) Nên mua Mina (MINA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Mina (MINA) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Mina (MINA) hay Futureswap (FST) Nên mua Compound (COMP) hay Synthetix (SNX) Nên mua Compound (COMP) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Compound (COMP) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Compound (COMP) hay Balancer (BAL) Nên mua Compound (COMP) hay WOO Network (WOO) Nên mua Compound (COMP) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Compound (COMP) hay dYdX (DYDX) Nên mua Compound (COMP) hay Hxro (HXRO) Nên mua Compound (COMP) hay JOE (JOE) Nên mua Compound (COMP) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Compound (COMP) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Compound (COMP) hay Rook (ROOK) Nên mua Compound (COMP) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Compound (COMP) hay DODO (DODO) Nên mua Compound (COMP) hay Carbon (SWTH) Nên mua Compound (COMP) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Compound (COMP) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Compound (COMP) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Compound (COMP) hay Multichain (MULTI) Nên mua Compound (COMP) hay Synapse (SYN) Nên mua Compound (COMP) hay Orca (ORCA) Nên mua Compound (COMP) hay Realy (REAL) Nên mua Compound (COMP) hay Ardana (DANA) Nên mua Compound (COMP) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Compound (COMP) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Compound (COMP) hay Futureswap (FST) Nên mua Synthetix (SNX) hay Kyber Network Crystal v2 (KNC) Nên mua Synthetix (SNX) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Synthetix (SNX) hay Balancer (BAL) Nên mua Synthetix (SNX) hay WOO Network (WOO) Nên mua Synthetix (SNX) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Synthetix (SNX) hay dYdX (DYDX) Nên mua Synthetix (SNX) hay Hxro (HXRO) Nên mua Synthetix (SNX) hay JOE (JOE) Nên mua Synthetix (SNX) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Synthetix (SNX) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Synthetix (SNX) hay Rook (ROOK) Nên mua Synthetix (SNX) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Synthetix (SNX) hay DODO (DODO) Nên mua Synthetix (SNX) hay Carbon (SWTH) Nên mua Synthetix (SNX) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Synthetix (SNX) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Synthetix (SNX) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Synthetix (SNX) hay Multichain (MULTI) Nên mua Synthetix (SNX) hay Synapse (SYN) Nên mua Synthetix (SNX) hay Orca (ORCA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Realy (REAL) Nên mua Synthetix (SNX) hay Ardana (DANA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Synthetix (SNX) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Synthetix (SNX) hay Futureswap (FST) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Balancer (BAL) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay WOO Network (WOO) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay dYdX (DYDX) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Hxro (HXRO) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay JOE (JOE) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Rook (ROOK) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay DODO (DODO) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Carbon (SWTH) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Multichain (MULTI) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Synapse (SYN) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Orca (ORCA) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Realy (REAL) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Ardana (DANA) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Kyber Network Crystal v2 (KNC) hay Futureswap (FST) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Balancer (BAL) Nên mua yearn.finance (YFI) hay WOO Network (WOO) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Lido DAO (LDO) Nên mua yearn.finance (YFI) hay dYdX (DYDX) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Hxro (HXRO) Nên mua yearn.finance (YFI) hay JOE (JOE) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Tranchess (CHESS) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Rook (ROOK) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Bonfida (FIDA) Nên mua yearn.finance (YFI) hay DODO (DODO) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Carbon (SWTH) Nên mua yearn.finance (YFI) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua yearn.finance (YFI) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Multichain (MULTI) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Synapse (SYN) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Orca (ORCA) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Realy (REAL) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Ardana (DANA) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Jet Protocol (JET) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Futureswap (FST) Nên mua Balancer (BAL) hay WOO Network (WOO) Nên mua Balancer (BAL) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Balancer (BAL) hay dYdX (DYDX) Nên mua Balancer (BAL) hay Hxro (HXRO) Nên mua Balancer (BAL) hay JOE (JOE) Nên mua Balancer (BAL) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Balancer (BAL) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Balancer (BAL) hay Rook (ROOK) Nên mua Balancer (BAL) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Balancer (BAL) hay DODO (DODO) Nên mua Balancer (BAL) hay Carbon (SWTH) Nên mua Balancer (BAL) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Balancer (BAL) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Balancer (BAL) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Balancer (BAL) hay Multichain (MULTI) Nên mua Balancer (BAL) hay Synapse (SYN) Nên mua Balancer (BAL) hay Orca (ORCA) Nên mua Balancer (BAL) hay Realy (REAL) Nên mua Balancer (BAL) hay Ardana (DANA) Nên mua Balancer (BAL) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Balancer (BAL) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Balancer (BAL) hay Futureswap (FST) Nên mua WOO Network (WOO) hay Lido DAO (LDO) Nên mua WOO Network (WOO) hay dYdX (DYDX) Nên mua WOO Network (WOO) hay Hxro (HXRO) Nên mua WOO Network (WOO) hay JOE (JOE) Nên mua WOO Network (WOO) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua WOO Network (WOO) hay Tranchess (CHESS) Nên mua WOO Network (WOO) hay Rook (ROOK) Nên mua WOO Network (WOO) hay Bonfida (FIDA) Nên mua WOO Network (WOO) hay DODO (DODO) Nên mua WOO Network (WOO) hay Carbon (SWTH) Nên mua WOO Network (WOO) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua WOO Network (WOO) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua WOO Network (WOO) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua WOO Network (WOO) hay Multichain (MULTI) Nên mua WOO Network (WOO) hay Synapse (SYN) Nên mua WOO Network (WOO) hay Orca (ORCA) Nên mua WOO Network (WOO) hay Realy (REAL) Nên mua WOO Network (WOO) hay Ardana (DANA) Nên mua WOO Network (WOO) hay Jet Protocol (JET) Nên mua WOO Network (WOO) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua WOO Network (WOO) hay Futureswap (FST) Nên mua Lido DAO (LDO) hay dYdX (DYDX) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Hxro (HXRO) Nên mua Lido DAO (LDO) hay JOE (JOE) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Rook (ROOK) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Lido DAO (LDO) hay DODO (DODO) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Carbon (SWTH) Nên mua Lido DAO (LDO) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Lido DAO (LDO) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Multichain (MULTI) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Synapse (SYN) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Orca (ORCA) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Realy (REAL) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Ardana (DANA) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Futureswap (FST) Nên mua dYdX (DYDX) hay Hxro (HXRO) Nên mua dYdX (DYDX) hay JOE (JOE) Nên mua dYdX (DYDX) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua dYdX (DYDX) hay Tranchess (CHESS) Nên mua dYdX (DYDX) hay Rook (ROOK) Nên mua dYdX (DYDX) hay Bonfida (FIDA) Nên mua dYdX (DYDX) hay DODO (DODO) Nên mua dYdX (DYDX) hay Carbon (SWTH) Nên mua dYdX (DYDX) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua dYdX (DYDX) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua dYdX (DYDX) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua dYdX (DYDX) hay Multichain (MULTI) Nên mua dYdX (DYDX) hay Synapse (SYN) Nên mua dYdX (DYDX) hay Orca (ORCA) Nên mua dYdX (DYDX) hay Realy (REAL) Nên mua dYdX (DYDX) hay Ardana (DANA) Nên mua dYdX (DYDX) hay Jet Protocol (JET) Nên mua dYdX (DYDX) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua dYdX (DYDX) hay Futureswap (FST) Nên mua Hxro (HXRO) hay JOE (JOE) Nên mua Hxro (HXRO) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Hxro (HXRO) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Hxro (HXRO) hay Rook (ROOK) Nên mua Hxro (HXRO) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Hxro (HXRO) hay DODO (DODO) Nên mua Hxro (HXRO) hay Carbon (SWTH) Nên mua Hxro (HXRO) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Hxro (HXRO) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Hxro (HXRO) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Hxro (HXRO) hay Multichain (MULTI) Nên mua Hxro (HXRO) hay Synapse (SYN) Nên mua Hxro (HXRO) hay Orca (ORCA) Nên mua Hxro (HXRO) hay Realy (REAL) Nên mua Hxro (HXRO) hay Ardana (DANA) Nên mua Hxro (HXRO) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Hxro (HXRO) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Hxro (HXRO) hay Futureswap (FST) Nên mua JOE (JOE) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua JOE (JOE) hay Tranchess (CHESS) Nên mua JOE (JOE) hay Rook (ROOK) Nên mua JOE (JOE) hay Bonfida (FIDA) Nên mua JOE (JOE) hay DODO (DODO) Nên mua JOE (JOE) hay Carbon (SWTH) Nên mua JOE (JOE) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua JOE (JOE) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua JOE (JOE) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua JOE (JOE) hay Multichain (MULTI) Nên mua JOE (JOE) hay Synapse (SYN) Nên mua JOE (JOE) hay Orca (ORCA) Nên mua JOE (JOE) hay Realy (REAL) Nên mua JOE (JOE) hay Ardana (DANA) Nên mua JOE (JOE) hay Jet Protocol (JET) Nên mua JOE (JOE) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua JOE (JOE) hay Futureswap (FST) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Tranchess (CHESS) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Rook (ROOK) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay DODO (DODO) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Carbon (SWTH) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Multichain (MULTI) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Synapse (SYN) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Orca (ORCA) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Realy (REAL) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Ardana (DANA) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Futureswap (FST) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Rook (ROOK) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Tranchess (CHESS) hay DODO (DODO) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Carbon (SWTH) Nên mua Tranchess (CHESS) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Tranchess (CHESS) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Multichain (MULTI) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Synapse (SYN) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Orca (ORCA) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Realy (REAL) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Ardana (DANA) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Tranchess (CHESS) hay Futureswap (FST) Nên mua Rook (ROOK) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Rook (ROOK) hay DODO (DODO) Nên mua Rook (ROOK) hay Carbon (SWTH) Nên mua Rook (ROOK) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Rook (ROOK) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Rook (ROOK) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Rook (ROOK) hay Multichain (MULTI) Nên mua Rook (ROOK) hay Synapse (SYN) Nên mua Rook (ROOK) hay Orca (ORCA) Nên mua Rook (ROOK) hay Realy (REAL) Nên mua Rook (ROOK) hay Ardana (DANA) Nên mua Rook (ROOK) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Rook (ROOK) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Rook (ROOK) hay Futureswap (FST) Nên mua Bonfida (FIDA) hay DODO (DODO) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Carbon (SWTH) Nên mua Bonfida (FIDA) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Bonfida (FIDA) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Multichain (MULTI) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Synapse (SYN) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Orca (ORCA) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Realy (REAL) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Ardana (DANA) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Futureswap (FST) Nên mua DODO (DODO) hay Carbon (SWTH) Nên mua DODO (DODO) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua DODO (DODO) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua DODO (DODO) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua DODO (DODO) hay Multichain (MULTI) Nên mua DODO (DODO) hay Synapse (SYN) Nên mua DODO (DODO) hay Orca (ORCA) Nên mua DODO (DODO) hay Realy (REAL) Nên mua DODO (DODO) hay Ardana (DANA) Nên mua DODO (DODO) hay Jet Protocol (JET) Nên mua DODO (DODO) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua DODO (DODO) hay Futureswap (FST) Nên mua Carbon (SWTH) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Carbon (SWTH) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Carbon (SWTH) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua Carbon (SWTH) hay Multichain (MULTI) Nên mua Carbon (SWTH) hay Synapse (SYN) Nên mua Carbon (SWTH) hay Orca (ORCA) Nên mua Carbon (SWTH) hay Realy (REAL) Nên mua Carbon (SWTH) hay Ardana (DANA) Nên mua Carbon (SWTH) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Carbon (SWTH) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Carbon (SWTH) hay Futureswap (FST) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Multichain (MULTI) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Synapse (SYN) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Orca (ORCA) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Realy (REAL) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Ardana (DANA) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Futureswap (FST) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Nerve Finance (NRV) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Multichain (MULTI) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Synapse (SYN) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Orca (ORCA) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Realy (REAL) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Ardana (DANA) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Jet Protocol (JET) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Futureswap (FST) Nên mua Nerve Finance (NRV) hay Multichain (MULTI) Nên mua Nerve Finance (NRV) hay Synapse (SYN) Nên mua Nerve Finance (NRV) hay Orca (ORCA) Nên mua Nerve Finance (NRV) hay Realy (REAL) Nên mua Nerve Finance (NRV) hay Ardana (DANA) Nên mua Nerve Finance (NRV) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Nerve Finance (NRV) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Nerve Finance (NRV) hay Futureswap (FST) Nên mua Multichain (MULTI) hay Synapse (SYN) Nên mua Multichain (MULTI) hay Orca (ORCA) Nên mua Multichain (MULTI) hay Realy (REAL) Nên mua Multichain (MULTI) hay Ardana (DANA) Nên mua Multichain (MULTI) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Multichain (MULTI) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Multichain (MULTI) hay Futureswap (FST) Nên mua Synapse (SYN) hay Orca (ORCA) Nên mua Synapse (SYN) hay Realy (REAL) Nên mua Synapse (SYN) hay Ardana (DANA) Nên mua Synapse (SYN) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Synapse (SYN) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Synapse (SYN) hay Futureswap (FST) Nên mua Orca (ORCA) hay Realy (REAL) Nên mua Orca (ORCA) hay Ardana (DANA) Nên mua Orca (ORCA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Orca (ORCA) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Orca (ORCA) hay Futureswap (FST) Nên mua Realy (REAL) hay Ardana (DANA) Nên mua Realy (REAL) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Realy (REAL) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Realy (REAL) hay Futureswap (FST) Nên mua Ardana (DANA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Ardana (DANA) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Ardana (DANA) hay Futureswap (FST) Nên mua Jet Protocol (JET) hay Compound Uni (CUNI) Nên mua Jet Protocol (JET) hay Futureswap (FST) Nên mua Compound Uni (CUNI) hay Futureswap (FST)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…