Quỹ Đầu Tư Polychain Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Polychain Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

550,192,227,052.92
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

233,703,064,792.93
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

9,413,544,603.38
$US

KL giao dịch trong 24

657,624,721.48
$US

KL giao dịch trong 24

657,624,721.48
$US

Avalanche (AVAX)

Vốn Hóa Thị Trường

7,589,723,897.23
$US

KL giao dịch trong 24

861,887,039.02
$US

KL giao dịch trong 24

861,887,039.02
$US

Cosmos (ATOM)

Vốn Hóa Thị Trường

3,198,285,367.98
$US

KL giao dịch trong 24

524,274,009.99
$US

KL giao dịch trong 24

524,274,009.99
$US

Internet Computer (ICP)

Vốn Hóa Thị Trường

1,796,729,159.88
$US

KL giao dịch trong 24

90,507,109.14
$US

KL giao dịch trong 24

90,507,109.14
$US

Filecoin (FIL)

Vốn Hóa Thị Trường

1,647,795,718.83
$US

KL giao dịch trong 24

251,833,294.33
$US

KL giao dịch trong 24

251,833,294.33
$US

Tezos (XTZ)

Vốn Hóa Thị Trường

1,517,795,616.08
$US

KL giao dịch trong 24

46,818,329.03
$US

KL giao dịch trong 24

46,818,329.03
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,355,054,156.33
$US

KL giao dịch trong 24

127,187,886.34
$US

KL giao dịch trong 24

127,187,886.34
$US

Zilliqa (ZIL)

Vốn Hóa Thị Trường

631,276,659.55
$US

KL giao dịch trong 24

226,257,666.17
$US

KL giao dịch trong 24

226,257,666.17
$US

Celo (CELO)

Vốn Hóa Thị Trường

559,505,583.13
$US

KL giao dịch trong 24

36,388,111.63
$US

KL giao dịch trong 24

36,388,111.63
$US

Mina (MINA)

Vốn Hóa Thị Trường

498,790,863.51
$US

KL giao dịch trong 24

28,066,424.61
$US

KL giao dịch trong 24

28,066,424.61
$US

Compound (COMP)

Vốn Hóa Thị Trường

453,376,238.37
$US

KL giao dịch trong 24

50,885,164.80
$US

KL giao dịch trong 24

50,885,164.80
$US

0x (ZRX)

Vốn Hóa Thị Trường

369,772,251.36
$US

KL giao dịch trong 24

183,435,057.39
$US

KL giao dịch trong 24

183,435,057.39
$US

yearn.finance (YFI)

Vốn Hóa Thị Trường

336,234,166.16
$US

KL giao dịch trong 24

55,627,525.18
$US

KL giao dịch trong 24

55,627,525.18
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

321,956,307.13
$US

KL giao dịch trong 24

73,089,050.36
$US

KL giao dịch trong 24

73,089,050.36
$US

Keep Network (KEEP)

Vốn Hóa Thị Trường

171,279,931.93
$US

KL giao dịch trong 24

1,688,828.02
$US

KL giao dịch trong 24

1,688,828.02
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

160,559,730.43
$US

KL giao dịch trong 24

2,257,803.88
$US

KL giao dịch trong 24

2,257,803.88
$US

NuCypher (NU)

Vốn Hóa Thị Trường

125,140,764.47
$US

KL giao dịch trong 24

17,856,614.21
$US

KL giao dịch trong 24

17,856,614.21
$US

Orchid (OXT)

Vốn Hóa Thị Trường

84,509,424.46
$US

KL giao dịch trong 24

15,286,183.34
$US

KL giao dịch trong 24

15,286,183.34
$US

Kin (KIN)

Vốn Hóa Thị Trường

22,835,510.34
$US

KL giao dịch trong 24

1,025,012.93
$US

KL giao dịch trong 24

1,025,012.93
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Polychain Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Filecoin (FIL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Tezos (XTZ) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Zilliqa (ZIL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Celo (CELO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Mina (MINA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Compound (COMP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 0x (ZRX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay NuCypher (NU) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Orchid (OXT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kin (KIN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Filecoin (FIL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Tezos (XTZ) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zilliqa (ZIL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Celo (CELO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Mina (MINA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Compound (COMP) Nên mua Ethereum (ETH) hay 0x (ZRX) Nên mua Ethereum (ETH) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay NuCypher (NU) Nên mua Ethereum (ETH) hay Orchid (OXT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Kin (KIN) Nên mua Polkadot (DOT) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Filecoin (FIL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Tezos (XTZ) Nên mua Polkadot (DOT) hay Maker (MKR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Zilliqa (ZIL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Celo (CELO) Nên mua Polkadot (DOT) hay Mina (MINA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Compound (COMP) Nên mua Polkadot (DOT) hay 0x (ZRX) Nên mua Polkadot (DOT) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Polkadot (DOT) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Polkadot (DOT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Polkadot (DOT) hay NuCypher (NU) Nên mua Polkadot (DOT) hay Orchid (OXT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kin (KIN) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Filecoin (FIL) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Tezos (XTZ) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Maker (MKR) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Zilliqa (ZIL) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Celo (CELO) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Mina (MINA) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Compound (COMP) Nên mua Avalanche (AVAX) hay 0x (ZRX) Nên mua Avalanche (AVAX) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Avalanche (AVAX) hay NuCypher (NU) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Orchid (OXT) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Kin (KIN) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Filecoin (FIL) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Tezos (XTZ) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Maker (MKR) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Zilliqa (ZIL) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Celo (CELO) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Mina (MINA) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Compound (COMP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay 0x (ZRX) Nên mua Cosmos (ATOM) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Cosmos (ATOM) hay NuCypher (NU) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Orchid (OXT) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Kin (KIN) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Filecoin (FIL) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Tezos (XTZ) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Maker (MKR) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Zilliqa (ZIL) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Celo (CELO) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Mina (MINA) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Compound (COMP) Nên mua Internet Computer (ICP) hay 0x (ZRX) Nên mua Internet Computer (ICP) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Internet Computer (ICP) hay NuCypher (NU) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Orchid (OXT) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Kin (KIN) Nên mua Filecoin (FIL) hay Tezos (XTZ) Nên mua Filecoin (FIL) hay Maker (MKR) Nên mua Filecoin (FIL) hay Zilliqa (ZIL) Nên mua Filecoin (FIL) hay Celo (CELO) Nên mua Filecoin (FIL) hay Mina (MINA) Nên mua Filecoin (FIL) hay Compound (COMP) Nên mua Filecoin (FIL) hay 0x (ZRX) Nên mua Filecoin (FIL) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Filecoin (FIL) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Filecoin (FIL) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Filecoin (FIL) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Filecoin (FIL) hay NuCypher (NU) Nên mua Filecoin (FIL) hay Orchid (OXT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Kin (KIN) Nên mua Tezos (XTZ) hay Maker (MKR) Nên mua Tezos (XTZ) hay Zilliqa (ZIL) Nên mua Tezos (XTZ) hay Celo (CELO) Nên mua Tezos (XTZ) hay Mina (MINA) Nên mua Tezos (XTZ) hay Compound (COMP) Nên mua Tezos (XTZ) hay 0x (ZRX) Nên mua Tezos (XTZ) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Tezos (XTZ) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Tezos (XTZ) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Tezos (XTZ) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Tezos (XTZ) hay NuCypher (NU) Nên mua Tezos (XTZ) hay Orchid (OXT) Nên mua Tezos (XTZ) hay Kin (KIN) Nên mua Maker (MKR) hay Zilliqa (ZIL) Nên mua Maker (MKR) hay Celo (CELO) Nên mua Maker (MKR) hay Mina (MINA) Nên mua Maker (MKR) hay Compound (COMP) Nên mua Maker (MKR) hay 0x (ZRX) Nên mua Maker (MKR) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Maker (MKR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Maker (MKR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Maker (MKR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Maker (MKR) hay NuCypher (NU) Nên mua Maker (MKR) hay Orchid (OXT) Nên mua Maker (MKR) hay Kin (KIN) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay Celo (CELO) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay Mina (MINA) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay Compound (COMP) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay 0x (ZRX) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay NuCypher (NU) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay Orchid (OXT) Nên mua Zilliqa (ZIL) hay Kin (KIN) Nên mua Celo (CELO) hay Mina (MINA) Nên mua Celo (CELO) hay Compound (COMP) Nên mua Celo (CELO) hay 0x (ZRX) Nên mua Celo (CELO) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Celo (CELO) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Celo (CELO) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Celo (CELO) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Celo (CELO) hay NuCypher (NU) Nên mua Celo (CELO) hay Orchid (OXT) Nên mua Celo (CELO) hay Kin (KIN) Nên mua Mina (MINA) hay Compound (COMP) Nên mua Mina (MINA) hay 0x (ZRX) Nên mua Mina (MINA) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Mina (MINA) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Mina (MINA) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Mina (MINA) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Mina (MINA) hay NuCypher (NU) Nên mua Mina (MINA) hay Orchid (OXT) Nên mua Mina (MINA) hay Kin (KIN) Nên mua Compound (COMP) hay 0x (ZRX) Nên mua Compound (COMP) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Compound (COMP) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Compound (COMP) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Compound (COMP) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Compound (COMP) hay NuCypher (NU) Nên mua Compound (COMP) hay Orchid (OXT) Nên mua Compound (COMP) hay Kin (KIN) Nên mua 0x (ZRX) hay yearn.finance (YFI) Nên mua 0x (ZRX) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua 0x (ZRX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua 0x (ZRX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua 0x (ZRX) hay NuCypher (NU) Nên mua 0x (ZRX) hay Orchid (OXT) Nên mua 0x (ZRX) hay Kin (KIN) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Keep Network (KEEP) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Nervos Network (CKB) Nên mua yearn.finance (YFI) hay NuCypher (NU) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Orchid (OXT) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Kin (KIN) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay NuCypher (NU) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Orchid (OXT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Kin (KIN) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Keep Network (KEEP) hay NuCypher (NU) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Orchid (OXT) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Kin (KIN) Nên mua Nervos Network (CKB) hay NuCypher (NU) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Orchid (OXT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Kin (KIN) Nên mua NuCypher (NU) hay Orchid (OXT) Nên mua NuCypher (NU) hay Kin (KIN) Nên mua Orchid (OXT) hay Kin (KIN)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…