Quỹ Đầu Tư Fenbushi Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Fenbushi Capital đã đầu tư

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,368,739,700.08
$US

KL giao dịch trong 24

217,319,504.99
$US

KL giao dịch trong 24

217,319,504.99
$US

VeChain (VET)

Vốn Hóa Thị Trường

1,733,206,925.62
$US

KL giao dịch trong 24

70,761,268.53
$US

KL giao dịch trong 24

70,761,268.53
$US

Internet Computer (ICP)

Vốn Hóa Thị Trường

1,552,287,343.45
$US

KL giao dịch trong 24

40,176,083.38
$US

KL giao dịch trong 24

40,176,083.38
$US

EOS (EOS)

Vốn Hóa Thị Trường

1,275,096,669.60
$US

KL giao dịch trong 24

212,398,293.57
$US

KL giao dịch trong 24

212,398,293.57
$US

BitDAO (BIT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,157,075,163.35
$US

KL giao dịch trong 24

7,970,251.37
$US

KL giao dịch trong 24

7,970,251.37
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

586,581,971.28
$US

KL giao dịch trong 24

41,501,766.33
$US

KL giao dịch trong 24

41,501,766.33
$US

Siacoin (SC)

Vốn Hóa Thị Trường

221,630,661.24
$US

KL giao dịch trong 24

21,562,002.37
$US

KL giao dịch trong 24

21,562,002.37
$US

Biconomy (BICO)

Vốn Hóa Thị Trường

210,130,929.56
$US

KL giao dịch trong 24

5,107,984.71
$US

KL giao dịch trong 24

5,107,984.71
$US

Factom (FCT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,131,013.05
$US

KL giao dịch trong 24

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

0.00
$US

TenX (PAY)

Vốn Hóa Thị Trường

3,479,655.04
$US

KL giao dịch trong 24

41,877.49
$US

KL giao dịch trong 24

41,877.49
$US

Ripio Credit Network (RCN)

Vốn Hóa Thị Trường

1,376,047.07
$US

KL giao dịch trong 24

15,629.68
$US

KL giao dịch trong 24

15,629.68
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Fenbushi Capital

Nên mua Polkadot (DOT) hay VeChain (VET) Nên mua Polkadot (DOT) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Polkadot (DOT) hay EOS (EOS) Nên mua Polkadot (DOT) hay BitDAO (BIT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Zcash (ZEC) Nên mua Polkadot (DOT) hay Siacoin (SC) Nên mua Polkadot (DOT) hay Biconomy (BICO) Nên mua Polkadot (DOT) hay Factom (FCT) Nên mua Polkadot (DOT) hay TenX (PAY) Nên mua Polkadot (DOT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua VeChain (VET) hay Internet Computer (ICP) Nên mua VeChain (VET) hay EOS (EOS) Nên mua VeChain (VET) hay BitDAO (BIT) Nên mua VeChain (VET) hay Zcash (ZEC) Nên mua VeChain (VET) hay Siacoin (SC) Nên mua VeChain (VET) hay Biconomy (BICO) Nên mua VeChain (VET) hay Factom (FCT) Nên mua VeChain (VET) hay TenX (PAY) Nên mua VeChain (VET) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Internet Computer (ICP) hay EOS (EOS) Nên mua Internet Computer (ICP) hay BitDAO (BIT) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Zcash (ZEC) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Siacoin (SC) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Biconomy (BICO) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Factom (FCT) Nên mua Internet Computer (ICP) hay TenX (PAY) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua EOS (EOS) hay BitDAO (BIT) Nên mua EOS (EOS) hay Zcash (ZEC) Nên mua EOS (EOS) hay Siacoin (SC) Nên mua EOS (EOS) hay Biconomy (BICO) Nên mua EOS (EOS) hay Factom (FCT) Nên mua EOS (EOS) hay TenX (PAY) Nên mua EOS (EOS) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua BitDAO (BIT) hay Zcash (ZEC) Nên mua BitDAO (BIT) hay Siacoin (SC) Nên mua BitDAO (BIT) hay Biconomy (BICO) Nên mua BitDAO (BIT) hay Factom (FCT) Nên mua BitDAO (BIT) hay TenX (PAY) Nên mua BitDAO (BIT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Zcash (ZEC) hay Siacoin (SC) Nên mua Zcash (ZEC) hay Biconomy (BICO) Nên mua Zcash (ZEC) hay Factom (FCT) Nên mua Zcash (ZEC) hay TenX (PAY) Nên mua Zcash (ZEC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Siacoin (SC) hay Biconomy (BICO) Nên mua Siacoin (SC) hay Factom (FCT) Nên mua Siacoin (SC) hay TenX (PAY) Nên mua Siacoin (SC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Biconomy (BICO) hay Factom (FCT) Nên mua Biconomy (BICO) hay TenX (PAY) Nên mua Biconomy (BICO) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Factom (FCT) hay TenX (PAY) Nên mua Factom (FCT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua TenX (PAY) hay Ripio Credit Network (RCN)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…