Quỹ Đầu Tư Fenbushi Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Fenbushi Capital đã đầu tư

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

9,413,544,603.38
$US

KL giao dịch trong 24

657,624,721.48
$US

KL giao dịch trong 24

657,624,721.48
$US

VeChain (VET)

Vốn Hóa Thị Trường

1,901,284,291.51
$US

KL giao dịch trong 24

167,392,843.14
$US

KL giao dịch trong 24

167,392,843.14
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

1,487,787,060.98
$US

KL giao dịch trong 24

159,938,810.20
$US

KL giao dịch trong 24

159,938,810.20
$US

EOS (EOS)

Vốn Hóa Thị Trường

1,242,635,944.55
$US

KL giao dịch trong 24

294,414,519.53
$US

KL giao dịch trong 24

294,414,519.53
$US

Siacoin (SC)

Vốn Hóa Thị Trường

251,222,923.84
$US

KL giao dịch trong 24

7,679,091.35
$US

KL giao dịch trong 24

7,679,091.35
$US

BitDAO (BIT)

Vốn Hóa Thị Trường

471,025,583.28
$US

KL giao dịch trong 24

32,669,509.84
$US

KL giao dịch trong 24

32,669,509.84
$US

Biconomy (BICO)

Vốn Hóa Thị Trường

87,203,006.07
$US

KL giao dịch trong 24

19,932,991.46
$US

KL giao dịch trong 24

19,932,991.46
$US

TenX (PAY)

Vốn Hóa Thị Trường

3,380,797.48
$US

KL giao dịch trong 24

8,081.48
$US

KL giao dịch trong 24

8,081.48
$US

Factom (FCT)

Vốn Hóa Thị Trường

2,751,326.98
$US

KL giao dịch trong 24

1,727.60
$US

KL giao dịch trong 24

1,727.60
$US

Ripio Credit Network (RCN)

Vốn Hóa Thị Trường

2,178,395.90
$US

KL giao dịch trong 24

2,769.55
$US

KL giao dịch trong 24

2,769.55
$US

BlockchainSpace (GUILD)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

97,014.07
$US

KL giao dịch trong 24

97,014.07
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Fenbushi Capital

Nên mua Polkadot (DOT) hay VeChain (VET) Nên mua Polkadot (DOT) hay Zcash (ZEC) Nên mua Polkadot (DOT) hay EOS (EOS) Nên mua Polkadot (DOT) hay Siacoin (SC) Nên mua Polkadot (DOT) hay BitDAO (BIT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Biconomy (BICO) Nên mua Polkadot (DOT) hay TenX (PAY) Nên mua Polkadot (DOT) hay Factom (FCT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Polkadot (DOT) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua VeChain (VET) hay Zcash (ZEC) Nên mua VeChain (VET) hay EOS (EOS) Nên mua VeChain (VET) hay Siacoin (SC) Nên mua VeChain (VET) hay BitDAO (BIT) Nên mua VeChain (VET) hay Biconomy (BICO) Nên mua VeChain (VET) hay TenX (PAY) Nên mua VeChain (VET) hay Factom (FCT) Nên mua VeChain (VET) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua VeChain (VET) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Zcash (ZEC) hay EOS (EOS) Nên mua Zcash (ZEC) hay Siacoin (SC) Nên mua Zcash (ZEC) hay BitDAO (BIT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Biconomy (BICO) Nên mua Zcash (ZEC) hay TenX (PAY) Nên mua Zcash (ZEC) hay Factom (FCT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Zcash (ZEC) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua EOS (EOS) hay Siacoin (SC) Nên mua EOS (EOS) hay BitDAO (BIT) Nên mua EOS (EOS) hay Biconomy (BICO) Nên mua EOS (EOS) hay TenX (PAY) Nên mua EOS (EOS) hay Factom (FCT) Nên mua EOS (EOS) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua EOS (EOS) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Siacoin (SC) hay BitDAO (BIT) Nên mua Siacoin (SC) hay Biconomy (BICO) Nên mua Siacoin (SC) hay TenX (PAY) Nên mua Siacoin (SC) hay Factom (FCT) Nên mua Siacoin (SC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Siacoin (SC) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua BitDAO (BIT) hay Biconomy (BICO) Nên mua BitDAO (BIT) hay TenX (PAY) Nên mua BitDAO (BIT) hay Factom (FCT) Nên mua BitDAO (BIT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua BitDAO (BIT) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Biconomy (BICO) hay TenX (PAY) Nên mua Biconomy (BICO) hay Factom (FCT) Nên mua Biconomy (BICO) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Biconomy (BICO) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua TenX (PAY) hay Factom (FCT) Nên mua TenX (PAY) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua TenX (PAY) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Factom (FCT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Factom (FCT) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Ripio Credit Network (RCN) hay BlockchainSpace (GUILD)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…