Quỹ Đầu Tư Electric Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Electric Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

550,192,227,052.92
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

233,703,064,792.93
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

NEAR Protocol (NEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

3,977,834,611.76
$US

KL giao dịch trong 24

408,943,093.88
$US

KL giao dịch trong 24

408,943,093.88
$US

Monero (XMR)

Vốn Hóa Thị Trường

3,007,462,055.85
$US

KL giao dịch trong 24

179,563,318.79
$US

KL giao dịch trong 24

179,563,318.79
$US

Elrond (EGLD)

Vốn Hóa Thị Trường

1,945,140,426.63
$US

KL giao dịch trong 24

61,412,373.52
$US

KL giao dịch trong 24

61,412,373.52
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

1,487,787,060.98
$US

KL giao dịch trong 24

159,938,810.20
$US

KL giao dịch trong 24

159,938,810.20
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,355,054,156.33
$US

KL giao dịch trong 24

127,187,886.34
$US

KL giao dịch trong 24

127,187,886.34
$US

Celo (CELO)

Vốn Hóa Thị Trường

559,505,583.13
$US

KL giao dịch trong 24

36,388,111.63
$US

KL giao dịch trong 24

36,388,111.63
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

321,956,307.13
$US

KL giao dịch trong 24

73,089,050.36
$US

KL giao dịch trong 24

73,089,050.36
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

160,559,730.43
$US

KL giao dịch trong 24

2,257,803.88
$US

KL giao dịch trong 24

2,257,803.88
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Electric Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Monero (XMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Elrond (EGLD) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Celo (CELO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Monero (XMR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Elrond (EGLD) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Celo (CELO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Monero (XMR) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Elrond (EGLD) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Zcash (ZEC) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Maker (MKR) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Celo (CELO) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Monero (XMR) hay Elrond (EGLD) Nên mua Monero (XMR) hay Zcash (ZEC) Nên mua Monero (XMR) hay Maker (MKR) Nên mua Monero (XMR) hay Celo (CELO) Nên mua Monero (XMR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Monero (XMR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Elrond (EGLD) hay Zcash (ZEC) Nên mua Elrond (EGLD) hay Maker (MKR) Nên mua Elrond (EGLD) hay Celo (CELO) Nên mua Elrond (EGLD) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Elrond (EGLD) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Zcash (ZEC) hay Maker (MKR) Nên mua Zcash (ZEC) hay Celo (CELO) Nên mua Zcash (ZEC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Zcash (ZEC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Maker (MKR) hay Celo (CELO) Nên mua Maker (MKR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Maker (MKR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Celo (CELO) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Celo (CELO) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Nervos Network (CKB)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…