Quỹ Đầu Tư Dcg

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Dcg đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

550,192,227,052.92
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

233,703,064,792.93
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

Flow (FLOW)

Vốn Hóa Thị Trường

2,812,106,667.05
$US

KL giao dịch trong 24

84,409,739.46
$US

KL giao dịch trong 24

84,409,739.46
$US

Ethereum Classic (ETC)

Vốn Hóa Thị Trường

2,680,060,761.73
$US

KL giao dịch trong 24

360,693,368.17
$US

KL giao dịch trong 24

360,693,368.17
$US

Hedera (HBAR)

Vốn Hóa Thị Trường

2,053,301,564.94
$US

KL giao dịch trong 24

33,283,150.58
$US

KL giao dịch trong 24

33,283,150.58
$US

Decentraland (MANA)

Vốn Hóa Thị Trường

1,908,047,756.33
$US

KL giao dịch trong 24

408,944,091.94
$US

KL giao dịch trong 24

408,944,091.94
$US

Filecoin (FIL)

Vốn Hóa Thị Trường

1,647,795,718.83
$US

KL giao dịch trong 24

251,833,294.33
$US

KL giao dịch trong 24

251,833,294.33
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

1,487,787,060.98
$US

KL giao dịch trong 24

159,938,810.20
$US

KL giao dịch trong 24

159,938,810.20
$US

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,023,757,887.44
$US

KL giao dịch trong 24

69,307,974.71
$US

KL giao dịch trong 24

69,307,974.71
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

659,707,259.04
$US

KL giao dịch trong 24

11,561,301.37
$US

KL giao dịch trong 24

11,561,301.37
$US

Basic Attention Token (BAT)

Vốn Hóa Thị Trường

562,821,560.67
$US

KL giao dịch trong 24

76,414,133.12
$US

KL giao dịch trong 24

76,414,133.12
$US

Livepeer (LPT)

Vốn Hóa Thị Trường

341,890,946.06
$US

KL giao dịch trong 24

25,954,334.57
$US

KL giao dịch trong 24

25,954,334.57
$US

Horizen (ZEN)

Vốn Hóa Thị Trường

244,081,029.37
$US

KL giao dịch trong 24

21,431,083.39
$US

KL giao dịch trong 24

21,431,083.39
$US

Ocean Protocol (OCEAN)

Vốn Hóa Thị Trường

126,306,407.09
$US

KL giao dịch trong 24

17,713,318.27
$US

KL giao dịch trong 24

17,713,318.27
$US

Civic (CVC)

Vốn Hóa Thị Trường

116,627,971.46
$US

KL giao dịch trong 24

24,362,894.23
$US

KL giao dịch trong 24

24,362,894.23
$US

API3 (API3)

Vốn Hóa Thị Trường

63,936,759.79
$US

KL giao dịch trong 24

11,397,869.99
$US

KL giao dịch trong 24

11,397,869.99
$US

Reserve Rights (RSR)

Vốn Hóa Thị Trường

61,684,182.26
$US

KL giao dịch trong 24

18,354,192.49
$US

KL giao dịch trong 24

18,354,192.49
$US

Handshake (HNS)

Vốn Hóa Thị Trường

38,261,110.03
$US

KL giao dịch trong 24

62,703.35
$US

KL giao dịch trong 24

62,703.35
$US

Decentral Games (DG)

Vốn Hóa Thị Trường

37,660,810.12
$US

KL giao dịch trong 24

1,879,249.84
$US

KL giao dịch trong 24

1,879,249.84
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Dcg

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Flow (FLOW) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum Classic (ETC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Hedera (HBAR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Decentraland (MANA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Filecoin (FIL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay The Graph (GRT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Stacks (STX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Livepeer (LPT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Horizen (ZEN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Civic (CVC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay API3 (API3) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Handshake (HNS) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Decentral Games (DG) Nên mua Ethereum (ETH) hay Flow (FLOW) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ethereum Classic (ETC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Hedera (HBAR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Decentraland (MANA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Filecoin (FIL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum (ETH) hay The Graph (GRT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stacks (STX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Livepeer (LPT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Horizen (ZEN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Civic (CVC) Nên mua Ethereum (ETH) hay API3 (API3) Nên mua Ethereum (ETH) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Handshake (HNS) Nên mua Ethereum (ETH) hay Decentral Games (DG) Nên mua Flow (FLOW) hay Ethereum Classic (ETC) Nên mua Flow (FLOW) hay Hedera (HBAR) Nên mua Flow (FLOW) hay Decentraland (MANA) Nên mua Flow (FLOW) hay Filecoin (FIL) Nên mua Flow (FLOW) hay Zcash (ZEC) Nên mua Flow (FLOW) hay The Graph (GRT) Nên mua Flow (FLOW) hay Stacks (STX) Nên mua Flow (FLOW) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Flow (FLOW) hay Livepeer (LPT) Nên mua Flow (FLOW) hay Horizen (ZEN) Nên mua Flow (FLOW) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Flow (FLOW) hay Civic (CVC) Nên mua Flow (FLOW) hay API3 (API3) Nên mua Flow (FLOW) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Flow (FLOW) hay Handshake (HNS) Nên mua Flow (FLOW) hay Decentral Games (DG) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Hedera (HBAR) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Decentraland (MANA) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Filecoin (FIL) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay The Graph (GRT) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Stacks (STX) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Livepeer (LPT) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Horizen (ZEN) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Civic (CVC) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay API3 (API3) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Handshake (HNS) Nên mua Ethereum Classic (ETC) hay Decentral Games (DG) Nên mua Hedera (HBAR) hay Decentraland (MANA) Nên mua Hedera (HBAR) hay Filecoin (FIL) Nên mua Hedera (HBAR) hay Zcash (ZEC) Nên mua Hedera (HBAR) hay The Graph (GRT) Nên mua Hedera (HBAR) hay Stacks (STX) Nên mua Hedera (HBAR) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Hedera (HBAR) hay Livepeer (LPT) Nên mua Hedera (HBAR) hay Horizen (ZEN) Nên mua Hedera (HBAR) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Hedera (HBAR) hay Civic (CVC) Nên mua Hedera (HBAR) hay API3 (API3) Nên mua Hedera (HBAR) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Hedera (HBAR) hay Handshake (HNS) Nên mua Hedera (HBAR) hay Decentral Games (DG) Nên mua Decentraland (MANA) hay Filecoin (FIL) Nên mua Decentraland (MANA) hay Zcash (ZEC) Nên mua Decentraland (MANA) hay The Graph (GRT) Nên mua Decentraland (MANA) hay Stacks (STX) Nên mua Decentraland (MANA) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Decentraland (MANA) hay Livepeer (LPT) Nên mua Decentraland (MANA) hay Horizen (ZEN) Nên mua Decentraland (MANA) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Decentraland (MANA) hay Civic (CVC) Nên mua Decentraland (MANA) hay API3 (API3) Nên mua Decentraland (MANA) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Decentraland (MANA) hay Handshake (HNS) Nên mua Decentraland (MANA) hay Decentral Games (DG) Nên mua Filecoin (FIL) hay Zcash (ZEC) Nên mua Filecoin (FIL) hay The Graph (GRT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Stacks (STX) Nên mua Filecoin (FIL) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Livepeer (LPT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Horizen (ZEN) Nên mua Filecoin (FIL) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Filecoin (FIL) hay Civic (CVC) Nên mua Filecoin (FIL) hay API3 (API3) Nên mua Filecoin (FIL) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Filecoin (FIL) hay Handshake (HNS) Nên mua Filecoin (FIL) hay Decentral Games (DG) Nên mua Zcash (ZEC) hay The Graph (GRT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Stacks (STX) Nên mua Zcash (ZEC) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Livepeer (LPT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Horizen (ZEN) Nên mua Zcash (ZEC) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Zcash (ZEC) hay Civic (CVC) Nên mua Zcash (ZEC) hay API3 (API3) Nên mua Zcash (ZEC) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Zcash (ZEC) hay Handshake (HNS) Nên mua Zcash (ZEC) hay Decentral Games (DG) Nên mua The Graph (GRT) hay Stacks (STX) Nên mua The Graph (GRT) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua The Graph (GRT) hay Livepeer (LPT) Nên mua The Graph (GRT) hay Horizen (ZEN) Nên mua The Graph (GRT) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua The Graph (GRT) hay Civic (CVC) Nên mua The Graph (GRT) hay API3 (API3) Nên mua The Graph (GRT) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua The Graph (GRT) hay Handshake (HNS) Nên mua The Graph (GRT) hay Decentral Games (DG) Nên mua Stacks (STX) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Stacks (STX) hay Livepeer (LPT) Nên mua Stacks (STX) hay Horizen (ZEN) Nên mua Stacks (STX) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Stacks (STX) hay Civic (CVC) Nên mua Stacks (STX) hay API3 (API3) Nên mua Stacks (STX) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Stacks (STX) hay Handshake (HNS) Nên mua Stacks (STX) hay Decentral Games (DG) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Livepeer (LPT) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Horizen (ZEN) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Civic (CVC) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay API3 (API3) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Handshake (HNS) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Decentral Games (DG) Nên mua Livepeer (LPT) hay Horizen (ZEN) Nên mua Livepeer (LPT) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Livepeer (LPT) hay Civic (CVC) Nên mua Livepeer (LPT) hay API3 (API3) Nên mua Livepeer (LPT) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Livepeer (LPT) hay Handshake (HNS) Nên mua Livepeer (LPT) hay Decentral Games (DG) Nên mua Horizen (ZEN) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Horizen (ZEN) hay Civic (CVC) Nên mua Horizen (ZEN) hay API3 (API3) Nên mua Horizen (ZEN) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Horizen (ZEN) hay Handshake (HNS) Nên mua Horizen (ZEN) hay Decentral Games (DG) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Civic (CVC) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay API3 (API3) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Handshake (HNS) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Decentral Games (DG) Nên mua Civic (CVC) hay API3 (API3) Nên mua Civic (CVC) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua Civic (CVC) hay Handshake (HNS) Nên mua Civic (CVC) hay Decentral Games (DG) Nên mua API3 (API3) hay Reserve Rights (RSR) Nên mua API3 (API3) hay Handshake (HNS) Nên mua API3 (API3) hay Decentral Games (DG) Nên mua Reserve Rights (RSR) hay Handshake (HNS) Nên mua Reserve Rights (RSR) hay Decentral Games (DG) Nên mua Handshake (HNS) hay Decentral Games (DG)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…