Quỹ Đầu Tư 1confirmation

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ 1confirmation đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

317,216,426,141.62
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

148,128,889,219.72
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

6,218,533,482.07
$US

KL giao dịch trong 24

146,024,129.14
$US

KL giao dịch trong 24

146,024,129.14
$US

Cosmos (ATOM)

Vốn Hóa Thị Trường

2,938,050,944.89
$US

KL giao dịch trong 24

92,780,250.45
$US

KL giao dịch trong 24

92,780,250.45
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

634,321,205.09
$US

KL giao dịch trong 24

25,405,339.25
$US

KL giao dịch trong 24

25,405,339.25
$US

Basic Attention Token (BAT)

Vốn Hóa Thị Trường

343,554,845.68
$US

KL giao dịch trong 24

16,810,286.34
$US

KL giao dịch trong 24

16,810,286.34
$US

Kusama (KSM)

Vốn Hóa Thị Trường

227,463,652.48
$US

KL giao dịch trong 24

8,383,239.54
$US

KL giao dịch trong 24

8,383,239.54
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

85,185,021.89
$US

KL giao dịch trong 24

993,046.42
$US

KL giao dịch trong 24

993,046.42
$US

Augur (REP)

Vốn Hóa Thị Trường

58,349,181.86
$US

KL giao dịch trong 24

2,573,971.54
$US

KL giao dịch trong 24

2,573,971.54
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư 1confirmation

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kusama (KSM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Augur (REP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Kusama (KSM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay Augur (REP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Maker (MKR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kusama (KSM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Polkadot (DOT) hay Augur (REP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Maker (MKR) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Kusama (KSM) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Augur (REP) Nên mua Maker (MKR) hay Basic Attention Token (BAT) Nên mua Maker (MKR) hay Kusama (KSM) Nên mua Maker (MKR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Maker (MKR) hay Augur (REP) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Kusama (KSM) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Basic Attention Token (BAT) hay Augur (REP) Nên mua Kusama (KSM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Kusama (KSM) hay Augur (REP) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Augur (REP)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…