Sắp tới nên mua Wrapped Bitcoin (WBTC) hay Ethereum Classic (ETC)

Báo cáo phân tích kỹ thuật được cập nhật vào ngày 20/08/2022

Giới thiệu lịch sử của hai loại tiền điện tử

Lịch sử phát triển Wrapped Bitcoin

Đồng tiền Wrapped Bitcoin (WBTC) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 30/01/2019.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Wrapped Bitcoin đã có thể dùng để trao đối với 563 loại tiền kỹ thuật số khác.

Wrapped Bitcoin hiện đang sắp thứ 18 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Lịch sử phát triển Ethereum Classic

Đồng tiền Ethereum Classic (ETC) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 24/07/2016. Nếu so sánh với Wrapped Bitcoin thì đồng tiền này ra đời sớm hơn.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Ethereum Classic đã có thể dùng để trao đối với 335 loại tiền kỹ thuật số khác (Con số này chỉ bằng 0.60 % so với đồng Wrapped Bitcoin)

Ethereum Classic hiện đang sắp thứ 20 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

So sánh sự tăng trưởng trong thời gian qua giữa Wrapped Bitcoin và Ethereum Classic

Tỉ lệ tăng trưởng Wrapped Bitcoin (WBTC) Ethereum Classic (ETC) Cách Biệt (WBTC - ETC)
Trong vòng 24 tiếng -7.68% -12.64% 4.96%
Trong vòng 7 ngày -10.02% -14.98% 4.97%
Trong vòng 30 ngày -9.01% 45.62% -54.63%
Trong vòng 60 ngày 6.15% 125.68% -119.53%
Trong vòng 90 ngày -26.95% 76.10% -103.05%

Phân tích theo sự tăng trưởng

Trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây đồng tiền Wrapped Bitcoin đã giảm giá trị trầm trọng với -26.95%. Còn đối với đồng Ethereum Classic cũng trong 3 tháng gần đây đã có sự tăng trưởng vượt bậc

So sánh giá trị tổng cung và vốn hóa thị trường

Wrapped Bitcoin (WBTC) Ethereum Classic (ETC)
Tổng cung tối đa 0 210,700,000
Lượng cung lưu hành 247,562 136,434,771
Tổng cung 247,562 210,700,000

* Ghi chú
Tổng cung lưu hành: Số lượng đồng coin đang lưu hành trên thị trường và nằm trong tay công chúng. Nó tương tự như việc cổ phiếu lưu chuyển trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung tối đa: Số lượng đồng coin tối đa sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Nó tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung: Số lượng đồng coin đã được tạo, trừ đi mọi số lượng đồng coin đã bị đốt. Nó tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng kết những lý do nên mua Wrapped Bitcoin hay Ethereum Classic

Các lý do nên mua Wrapped Bitcoin

Các lý do không nên mua Wrapped Bitcoin

Các lý do nên mua Ethereum Classic

Các lý do không nên mua Ethereum Classic

Lưu ý chung cho nhà đầu tư

Đây chỉ là các phân tích dự trên thông số ký thuật

Các thông số kỹ thuật sẽ phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn, và kiếm lời từ các phi vụ đầu tư Với những khoản đầu tư lớn và lâu dài bạn còn cần phải phân tích cơ bản, tức là đọc và hiểu thêm về những kỹ thuật, đội ngũ, nhà đầu tư đứng phía sau đồng tiền kỹ thuật số cụ thể đó.

Chúng tôi không ra quyết định đầu tư giúp bạn

Những bài viết phân tích thông số tự động sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và dễ hiểu hơn là so với việc chỉ nhìn vào những có số không khan

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…