Sắp tới nên mua VeChain (VET) hay Internet Computer (ICP)

Báo cáo phân tích kỹ thuật được cập nhật vào ngày 27/11/2022

Giới thiệu lịch sử của hai loại tiền điện tử

Lịch sử phát triển VeChain

Đồng tiền VeChain (VET) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 22/08/2017.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền VeChain đã có thể dùng để trao đối với 209 loại tiền kỹ thuật số khác.

VeChain hiện đang sắp thứ 32 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Lịch sử phát triển Internet Computer

Đồng tiền Internet Computer (ICP) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 23/03/2021. Nếu so sánh với VeChain thì đồng tiền này ra đời trễ hơn

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Internet Computer đã có thể dùng để trao đối với 138 loại tiền kỹ thuật số khác (Con số này chỉ bằng 0.66 % so với đồng VeChain)

Internet Computer hiện đang sắp thứ 39 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

So sánh sự tăng trưởng trong thời gian qua giữa VeChain và Internet Computer

Tỉ lệ tăng trưởng VeChain (VET) Internet Computer (ICP) Cách Biệt (VET - ICP)
Trong vòng 24 tiếng 0.29% 1.48% -1.19%
Trong vòng 7 ngày -1.05% 0.49% -1.54%
Trong vòng 30 ngày -17.87% -24.11% 6.24%
Trong vòng 60 ngày -16.61% -35.42% 18.82%
Trong vòng 90 ngày -22.38% -39.35% 16.98%

Phân tích theo sự tăng trưởng

Trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây đồng tiền VeChain đã giảm giá trị trầm trọng với -22.38%. Còn đối với đồng Internet Computer cũng trong 3 tháng gần đây đã giảm giá trị trầm trọng

So sánh giá trị tổng cung và vốn hóa thị trường

VeChain (VET) Internet Computer (ICP)
Tổng cung tối đa 86,712,634,466 0
Lượng cung lưu hành 72,511,146,418 274,262,838
Tổng cung 85,985,041,177 488,508,776

* Ghi chú
Tổng cung lưu hành: Số lượng đồng coin đang lưu hành trên thị trường và nằm trong tay công chúng. Nó tương tự như việc cổ phiếu lưu chuyển trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung tối đa: Số lượng đồng coin tối đa sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Nó tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung: Số lượng đồng coin đã được tạo, trừ đi mọi số lượng đồng coin đã bị đốt. Nó tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng kết những lý do nên mua VeChain hay Internet Computer

Các lý do nên mua VeChain

Các lý do không nên mua VeChain

Các lý do nên mua Internet Computer

Các lý do không nên mua Internet Computer

Lưu ý chung cho nhà đầu tư

Đây chỉ là các phân tích dự trên thông số ký thuật

Các thông số kỹ thuật sẽ phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn, và kiếm lời từ các phi vụ đầu tư Với những khoản đầu tư lớn và lâu dài bạn còn cần phải phân tích cơ bản, tức là đọc và hiểu thêm về những kỹ thuật, đội ngũ, nhà đầu tư đứng phía sau đồng tiền kỹ thuật số cụ thể đó.

Chúng tôi không ra quyết định đầu tư giúp bạn

Những bài viết phân tích thông số tự động sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và dễ hiểu hơn là so với việc chỉ nhìn vào những có số không khan

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…