Sắp tới nên mua VeChain (VET) hay Hedera (HBAR)

Báo cáo phân tích kỹ thuật được cập nhật vào ngày 03/07/2022

Giới thiệu lịch sử của hai loại tiền điện tử

Lịch sử phát triển VeChain

Đồng tiền VeChain (VET) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 22/08/2017.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền VeChain đã có thể dùng để trao đối với 187 loại tiền kỹ thuật số khác.

VeChain hiện đang sắp thứ 31 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Lịch sử phát triển Hedera

Đồng tiền Hedera (HBAR) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 17/09/2019. Nếu so sánh với VeChain thì đồng tiền này ra đời trễ hơn

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Hedera đã có thể dùng để trao đối với 105 loại tiền kỹ thuật số khác (Con số này chỉ bằng 0.56 % so với đồng VeChain)

Hedera hiện đang sắp thứ 35 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

So sánh sự tăng trưởng trong thời gian qua giữa VeChain và Hedera

Tỉ lệ tăng trưởng VeChain (VET) Hedera (HBAR) Cách Biệt (VET - HBAR)
Trong vòng 24 tiếng 0.28% 1.52% -1.24%
Trong vòng 7 ngày -10.36% -11.82% 1.47%
Trong vòng 30 ngày -28.11% -30.45% 2.34%
Trong vòng 60 ngày -52.56% -55.35% 2.79%
Trong vòng 90 ngày -71.56% -74.40% 2.83%

Phân tích theo sự tăng trưởng

Trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây đồng tiền VeChain đã giảm giá trị trầm trọng với -71.56%. Còn đối với đồng Hedera cũng trong 3 tháng gần đây đã giảm giá trị trầm trọng

So sánh giá trị tổng cung và vốn hóa thị trường

VeChain (VET) Hedera (HBAR)
Tổng cung tối đa 86,712,634,466 50,000,000,000
Lượng cung lưu hành 72,511,146,418 21,084,776,584
Tổng cung 85,985,041,177 50,000,000,000

* Ghi chú
Tổng cung lưu hành: Số lượng đồng coin đang lưu hành trên thị trường và nằm trong tay công chúng. Nó tương tự như việc cổ phiếu lưu chuyển trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung tối đa: Số lượng đồng coin tối đa sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Nó tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung: Số lượng đồng coin đã được tạo, trừ đi mọi số lượng đồng coin đã bị đốt. Nó tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng kết những lý do nên mua VeChain hay Hedera

Các lý do nên mua VeChain

Các lý do không nên mua VeChain

Các lý do nên mua Hedera

Các lý do không nên mua Hedera

Lưu ý chung cho nhà đầu tư

Đây chỉ là các phân tích dự trên thông số ký thuật

Các thông số kỹ thuật sẽ phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn, và kiếm lời từ các phi vụ đầu tư Với những khoản đầu tư lớn và lâu dài bạn còn cần phải phân tích cơ bản, tức là đọc và hiểu thêm về những kỹ thuật, đội ngũ, nhà đầu tư đứng phía sau đồng tiền kỹ thuật số cụ thể đó.

Chúng tôi không ra quyết định đầu tư giúp bạn

Những bài viết phân tích thông số tự động sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và dễ hiểu hơn là so với việc chỉ nhìn vào những có số không khan

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…