Sắp tới nên mua UNUS SED LEO (LEO) hay Wrapped Bitcoin (WBTC)

Báo cáo phân tích kỹ thuật được cập nhật vào ngày 27/11/2022

Giới thiệu lịch sử của hai loại tiền điện tử

Lịch sử phát triển UNUS SED LEO

Đồng tiền UNUS SED LEO (LEO) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 21/05/2019.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền UNUS SED LEO đã có thể dùng để trao đối với 23 loại tiền kỹ thuật số khác.

UNUS SED LEO hiện đang sắp thứ 19 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Lịch sử phát triển Wrapped Bitcoin

Đồng tiền Wrapped Bitcoin (WBTC) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 30/01/2019. Nếu so sánh với UNUS SED LEO thì đồng tiền này ra đời sớm hơn.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Wrapped Bitcoin đã có thể dùng để trao đối với 732 loại tiền kỹ thuật số khác (Con số này chỉ bằng 31.83 % so với đồng UNUS SED LEO)

Wrapped Bitcoin hiện đang sắp thứ 20 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

So sánh sự tăng trưởng trong thời gian qua giữa UNUS SED LEO và Wrapped Bitcoin

Tỉ lệ tăng trưởng UNUS SED LEO (LEO) Wrapped Bitcoin (WBTC) Cách Biệt (LEO - WBTC)
Trong vòng 24 tiếng 0.18% 0.29% -0.11%
Trong vòng 7 ngày -8.15% -1.18% -6.96%
Trong vòng 30 ngày -10.40% -20.25% 9.85%
Trong vòng 60 ngày -5.37% -14.27% 8.90%
Trong vòng 90 ngày -25.19% -17.97% -7.22%

Phân tích theo sự tăng trưởng

Trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây đồng tiền UNUS SED LEO đã giảm giá trị trầm trọng với -25.19%. Còn đối với đồng Wrapped Bitcoin cũng trong 3 tháng gần đây đã giảm giá trị trầm trọng

So sánh giá trị tổng cung và vốn hóa thị trường

UNUS SED LEO (LEO) Wrapped Bitcoin (WBTC)
Tổng cung tối đa 0 0
Lượng cung lưu hành 953,954,130 222,684
Tổng cung 985,239,504 222,684

* Ghi chú
Tổng cung lưu hành: Số lượng đồng coin đang lưu hành trên thị trường và nằm trong tay công chúng. Nó tương tự như việc cổ phiếu lưu chuyển trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung tối đa: Số lượng đồng coin tối đa sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Nó tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung: Số lượng đồng coin đã được tạo, trừ đi mọi số lượng đồng coin đã bị đốt. Nó tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng kết những lý do nên mua UNUS SED LEO hay Wrapped Bitcoin

Các lý do nên mua UNUS SED LEO

Các lý do không nên mua UNUS SED LEO

Các lý do nên mua Wrapped Bitcoin

Các lý do không nên mua Wrapped Bitcoin

Lưu ý chung cho nhà đầu tư

Đây chỉ là các phân tích dự trên thông số ký thuật

Các thông số kỹ thuật sẽ phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn, và kiếm lời từ các phi vụ đầu tư Với những khoản đầu tư lớn và lâu dài bạn còn cần phải phân tích cơ bản, tức là đọc và hiểu thêm về những kỹ thuật, đội ngũ, nhà đầu tư đứng phía sau đồng tiền kỹ thuật số cụ thể đó.

Chúng tôi không ra quyết định đầu tư giúp bạn

Những bài viết phân tích thông số tự động sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và dễ hiểu hơn là so với việc chỉ nhìn vào những có số không khan

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…