Sắp tới nên mua Stellar (XLM) hay Ethereum Classic (ETC)

Báo cáo phân tích kỹ thuật được cập nhật vào ngày 03/07/2022

Giới thiệu lịch sử của hai loại tiền điện tử

Lịch sử phát triển Stellar

Đồng tiền Stellar (XLM) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 05/08/2014.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Stellar đã có thể dùng để trao đối với 435 loại tiền kỹ thuật số khác.

Stellar hiện đang sắp thứ 24 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Lịch sử phát triển Ethereum Classic

Đồng tiền Ethereum Classic (ETC) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 24/07/2016. Nếu so sánh với Stellar thì đồng tiền này ra đời trễ hơn

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Ethereum Classic đã có thể dùng để trao đối với 314 loại tiền kỹ thuật số khác (Con số này chỉ bằng 0.72 % so với đồng Stellar)

Ethereum Classic hiện đang sắp thứ 29 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

So sánh sự tăng trưởng trong thời gian qua giữa Stellar và Ethereum Classic

Tỉ lệ tăng trưởng Stellar (XLM) Ethereum Classic (ETC) Cách Biệt (XLM - ETC)
Trong vòng 24 tiếng -1.78% 1.21% -3.00%
Trong vòng 7 ngày -12.55% -7.86% -4.70%
Trong vòng 30 ngày -22.58% -33.42% 10.83%
Trong vòng 60 ngày -37.44% -45.45% 8.01%
Trong vòng 90 ngày -53.51% -68.12% 14.61%

Phân tích theo sự tăng trưởng

Trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây đồng tiền Stellar đã giảm giá trị trầm trọng với -53.51%. Còn đối với đồng Ethereum Classic cũng trong 3 tháng gần đây đã giảm giá trị trầm trọng

So sánh giá trị tổng cung và vốn hóa thị trường

Stellar (XLM) Ethereum Classic (ETC)
Tổng cung tối đa 50,001,806,812 210,700,000
Lượng cung lưu hành 25,043,413,189 135,601,867
Tổng cung 50,001,787,704 210,700,000

* Ghi chú
Tổng cung lưu hành: Số lượng đồng coin đang lưu hành trên thị trường và nằm trong tay công chúng. Nó tương tự như việc cổ phiếu lưu chuyển trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung tối đa: Số lượng đồng coin tối đa sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Nó tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung: Số lượng đồng coin đã được tạo, trừ đi mọi số lượng đồng coin đã bị đốt. Nó tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng kết những lý do nên mua Stellar hay Ethereum Classic

Các lý do nên mua Stellar

Các lý do không nên mua Stellar

Các lý do nên mua Ethereum Classic

Các lý do không nên mua Ethereum Classic

Lưu ý chung cho nhà đầu tư

Đây chỉ là các phân tích dự trên thông số ký thuật

Các thông số kỹ thuật sẽ phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn, và kiếm lời từ các phi vụ đầu tư Với những khoản đầu tư lớn và lâu dài bạn còn cần phải phân tích cơ bản, tức là đọc và hiểu thêm về những kỹ thuật, đội ngũ, nhà đầu tư đứng phía sau đồng tiền kỹ thuật số cụ thể đó.

Chúng tôi không ra quyết định đầu tư giúp bạn

Những bài viết phân tích thông số tự động sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và dễ hiểu hơn là so với việc chỉ nhìn vào những có số không khan

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…