Sắp tới nên mua Shiba Inu (SHIB) hay TRON (TRX)

Báo cáo phân tích kỹ thuật được cập nhật vào ngày 22/03/2023

Giới thiệu lịch sử của hai loại tiền điện tử

Lịch sử phát triển Shiba Inu

Đồng tiền Shiba Inu (SHIB) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 01/08/2020.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Shiba Inu đã có thể dùng để trao đối với 495 loại tiền kỹ thuật số khác.

Shiba Inu hiện đang sắp thứ 13 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Lịch sử phát triển TRON

Đồng tiền TRON (TRX) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 13/09/2017. Nếu so sánh với Shiba Inu thì đồng tiền này ra đời sớm hơn.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền TRON đã có thể dùng để trao đối với 741 loại tiền kỹ thuật số khác (Con số này chỉ bằng 1.50 % so với đồng Shiba Inu)

TRON hiện đang sắp thứ 14 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

So sánh sự tăng trưởng trong thời gian qua giữa Shiba Inu và TRON

Tỉ lệ tăng trưởng Shiba Inu (SHIB) TRON (TRX) Cách Biệt (SHIB - TRX)
Trong vòng 24 tiếng 3.24% 1.41% 1.83%
Trong vòng 7 ngày -6.08% -1.76% -4.32%
Trong vòng 30 ngày -20.65% -5.36% -15.28%
Trong vòng 60 ngày -6.04% 9.22% -15.26%
Trong vòng 90 ngày 32.19% 21.47% 10.72%

Phân tích theo sự tăng trưởng

Trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây đồng tiền Shiba Inu đã có sự tăng trưởng vượt bậc với 32.19%. Còn đối với đồng TRON cũng trong 3 tháng gần đây đã có sự tăng trưởng vượt bậc

So sánh giá trị tổng cung và vốn hóa thị trường

Shiba Inu (SHIB) TRON (TRX)
Tổng cung tối đa -- --
Lượng cung lưu hành 589,544,114,114,015 91,163,514,935
Tổng cung 589,609,784,466,137 91,163,687,605

* Ghi chú
Tổng cung lưu hành: Số lượng đồng coin đang lưu hành trên thị trường và nằm trong tay công chúng. Nó tương tự như việc cổ phiếu lưu chuyển trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung tối đa: Số lượng đồng coin tối đa sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Nó tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung: Số lượng đồng coin đã được tạo, trừ đi mọi số lượng đồng coin đã bị đốt. Nó tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng kết những lý do nên mua Shiba Inu hay TRON

Các lý do nên mua Shiba Inu

Trong dài hạn là thời gian 90 ngày Shiba Inu đã có sự tăng trưởng tốt và trong thời gian ngắn đã có sự điều chỉnh giá nhất định. Nếu bạn vững tin đây là 1 đồng coin tiềm năng và sẽ có giá trị trong lâu dài

Các lý do không nên mua Shiba Inu

Các lý do nên mua TRON

Các lý do không nên mua TRON

Lưu ý chung cho nhà đầu tư

Đây chỉ là các phân tích dự trên thông số ký thuật

Các thông số kỹ thuật sẽ phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn, và kiếm lời từ các phi vụ đầu tư Với những khoản đầu tư lớn và lâu dài bạn còn cần phải phân tích cơ bản, tức là đọc và hiểu thêm về những kỹ thuật, đội ngũ, nhà đầu tư đứng phía sau đồng tiền kỹ thuật số cụ thể đó.

Chúng tôi không ra quyết định đầu tư giúp bạn

Những bài viết phân tích thông số tự động sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và dễ hiểu hơn là so với việc chỉ nhìn vào những có số không khan

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…