Sắp tới nên mua Livepeer (LPT) hay Serum (SRM)

Báo cáo phân tích kỹ thuật được cập nhật vào ngày 01/02/2023

Giới thiệu lịch sử của hai loại tiền điện tử

Lịch sử phát triển Livepeer

Đồng tiền Livepeer (LPT) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 19/12/2018.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Livepeer đã có thể dùng để trao đối với 97 loại tiền kỹ thuật số khác.

Livepeer hiện đang sắp thứ 147 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Lịch sử phát triển Serum

Đồng tiền Serum (SRM) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 04/08/2020. Nếu so sánh với Livepeer thì đồng tiền này ra đời trễ hơn

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Serum đã có thể dùng để trao đối với 172 loại tiền kỹ thuật số khác (Con số này chỉ bằng 1.77 % so với đồng Livepeer)

Serum hiện đang sắp thứ 255 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

So sánh sự tăng trưởng trong thời gian qua giữa Livepeer và Serum

Tỉ lệ tăng trưởng Livepeer (LPT) Serum (SRM) Cách Biệt (LPT - SRM)
Trong vòng 24 tiếng 7.57% -3.56% 11.14%
Trong vòng 7 ngày 15.63% -8.88% 24.51%
Trong vòng 30 ngày 72.62% 162.37% -89.75%
Trong vòng 60 ngày 2.70% 56.89% -54.20%
Trong vòng 90 ngày -15.13% -50.04% 34.91%

Phân tích theo sự tăng trưởng

Trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây đồng tiền Livepeer đã giảm giá trị trầm trọng với -15.13%. Còn đối với đồng Serum cũng trong 3 tháng gần đây đã giảm giá trị trầm trọng

So sánh giá trị tổng cung và vốn hóa thị trường

Livepeer (LPT) Serum (SRM)
Tổng cung tối đa -- 10,161,000,000
Lượng cung lưu hành 27,171,949 263,244,669
Tổng cung 27,171,949 1,092,844,982

* Ghi chú
Tổng cung lưu hành: Số lượng đồng coin đang lưu hành trên thị trường và nằm trong tay công chúng. Nó tương tự như việc cổ phiếu lưu chuyển trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung tối đa: Số lượng đồng coin tối đa sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Nó tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung: Số lượng đồng coin đã được tạo, trừ đi mọi số lượng đồng coin đã bị đốt. Nó tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng kết những lý do nên mua Livepeer hay Serum

Các lý do nên mua Livepeer

Các lý do không nên mua Livepeer

Các lý do nên mua Serum

Các lý do không nên mua Serum

Lưu ý chung cho nhà đầu tư

Đây chỉ là các phân tích dự trên thông số ký thuật

Các thông số kỹ thuật sẽ phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn, và kiếm lời từ các phi vụ đầu tư Với những khoản đầu tư lớn và lâu dài bạn còn cần phải phân tích cơ bản, tức là đọc và hiểu thêm về những kỹ thuật, đội ngũ, nhà đầu tư đứng phía sau đồng tiền kỹ thuật số cụ thể đó.

Chúng tôi không ra quyết định đầu tư giúp bạn

Những bài viết phân tích thông số tự động sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và dễ hiểu hơn là so với việc chỉ nhìn vào những có số không khan

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…