Sắp tới nên mua Helium (HNT) hay Alpha Venture DAO (ALPHA)

Báo cáo phân tích kỹ thuật được cập nhật vào ngày 04/07/2022

Giới thiệu lịch sử của hai loại tiền điện tử

Lịch sử phát triển Helium

Đồng tiền Helium (HNT) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 05/06/2020.

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Helium đã có thể dùng để trao đối với 52 loại tiền kỹ thuật số khác.

Helium hiện đang sắp thứ 44 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Lịch sử phát triển Alpha Venture DAO

Đồng tiền Alpha Venture DAO (ALPHA) được hệ thống Coin Market Cap ghi nhận vào ngày 29/09/2020. Nếu so sánh với Helium thì đồng tiền này ra đời trễ hơn

Hiện tại trên thị trường đồng tiền Alpha Venture DAO đã có thể dùng để trao đối với 90 loại tiền kỹ thuật số khác (Con số này chỉ bằng 1.73 % so với đồng Helium)

Alpha Venture DAO hiện đang sắp thứ 353 trên bảng xếp hạng tiền kỹ thuật số tính theo vôn hóa thị trường

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

So sánh sự tăng trưởng trong thời gian qua giữa Helium và Alpha Venture DAO

Tỉ lệ tăng trưởng Helium (HNT) Alpha Venture DAO (ALPHA) Cách Biệt (HNT - ALPHA)
Trong vòng 24 tiếng -1.28% 0.35% -1.62%
Trong vòng 7 ngày -19.90% -16.04% -3.86%
Trong vòng 30 ngày 8.14% -24.96% 33.10%
Trong vòng 60 ngày -41.08% -61.53% 20.45%
Trong vòng 90 ngày -62.34% -79.25% 16.91%

Phân tích theo sự tăng trưởng

Trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây đồng tiền Helium đã giảm giá trị trầm trọng với -62.34%. Còn đối với đồng Alpha Venture DAO cũng trong 3 tháng gần đây đã giảm giá trị trầm trọng

So sánh giá trị tổng cung và vốn hóa thị trường

Helium (HNT) Alpha Venture DAO (ALPHA)
Tổng cung tối đa 223,000,000 1,000,000,000
Lượng cung lưu hành 121,042,417 446,330,126
Tổng cung 223,000,000 1,000,000,000

* Ghi chú
Tổng cung lưu hành: Số lượng đồng coin đang lưu hành trên thị trường và nằm trong tay công chúng. Nó tương tự như việc cổ phiếu lưu chuyển trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung tối đa: Số lượng đồng coin tối đa sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử. Nó tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trên thị trường chứng khoán.
Tổng cung: Số lượng đồng coin đã được tạo, trừ đi mọi số lượng đồng coin đã bị đốt. Nó tương tự như cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Tổng kết những lý do nên mua Helium hay Alpha Venture DAO

Các lý do nên mua Helium

Các lý do không nên mua Helium

Các lý do nên mua Alpha Venture DAO

Các lý do không nên mua Alpha Venture DAO

Lưu ý chung cho nhà đầu tư

Đây chỉ là các phân tích dự trên thông số ký thuật

Các thông số kỹ thuật sẽ phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn, và kiếm lời từ các phi vụ đầu tư Với những khoản đầu tư lớn và lâu dài bạn còn cần phải phân tích cơ bản, tức là đọc và hiểu thêm về những kỹ thuật, đội ngũ, nhà đầu tư đứng phía sau đồng tiền kỹ thuật số cụ thể đó.

Chúng tôi không ra quyết định đầu tư giúp bạn

Những bài viết phân tích thông số tự động sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và dễ hiểu hơn là so với việc chỉ nhìn vào những có số không khan

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…